Adatvédelmi tájékoztató

A személyes adatokat, amelyeket Ön Szeretetut.hu a jelentkezési lapjának kitöltésekor vagy a körlevelére való jelentkezésekor megad (név, telefonszám, és e-mail cím), mindig bizalmasan és a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeljük. ̽

Személyes adatait harmadik félnek – hacsak a törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – nem adjuk ki.  

A személyes adatokat öt évente felülvizsgáljuk abból a célból, hogy öt évet elérő inaktivitási időtartam esetén az adatokat töröljük.

Ön bármikor kérheti adatainak törlését, helyesbítését e-mailben: szeretetut@szeretetut.hu.

̽  Az adatkezelés célja: kizárólag abból a célból kezeljük az adatait, hogy értesítsük Önt a Szeretetut.hu honlapon megadott programokról. Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. Ön a hozzájárulását a kérdéses adatok (név, telefonszám, e-mail cím) önkéntes megadásával adja meg a jelentkezési lapunk kitöltése vagy a körlevelünkre való feliratkozás során.