Bemutatkozás

 

Több, mint tíz éve fogalmazódott meg bennem egy mély ráhangolódás közben, hogy  a valódi cél számomra az, hogy „szeretetté váljak”. Akkor még nem is tudtam, hogy ez mit jelent, hogy mi is a valódi szeretet. Azt láttam csupán, hogy, amit szeretetnek nevezünk, az inkább a hiányaink pótlásáról, sebeink gyógyításáról, igényeink a másik általi kielégítéséről szól. Éreztem, hogy ez nem valódi szeretet, és éreztem azt is, hogy én sem tudok szeretni. Mégis az erős szándék, és a mély belső tudás – amely mindannyiunkban bennünk rejlik erről – elindított az úton. Tudatosult bennem, hogy a szeretetnek meg lehet élni egyre magasabb és magasabb fokát, amely egyre tisztább és, ezáltal, egyre harmonikusabb kapcsolatokhoz és élethez vezet. Intenzív belső munkába kezdtem. A családállítás, mint forma a rendelkezésemre állt. A folyamatos belső munka, más kultúrák tanulmányozása és legfőképpen A Csodák Tanítása felgyorsították a tanulásomat és elkezdtem megtapasztalni a magasabb szintű szeretet átható erejét, tisztaságát és azt a csodát, ahogy össze tud kötni az emberekkel.

Néhány évvel később elkezdtem „Szeretete napokat” taratani. Ezeknek a napoknak azt volt a céljuk, hogy mindenki, aki jelen van, megtehesse a saját, következő lépését a magasabb szintű szeretet felé. Ez mindig kettős út: fontos feloldani azokat a traumákat, letenni azokat a gátakat, transzformálni azokat az önkorlátozó hiteket, amik súlyként visszahúznak minket, másrészt fontos egyre több tapasztalatot szerezni a szeretet magasabb megélésének minőségéről, hogy el tudjuk kezdeni azt élni az életünkben.

Mind a saját életemben, mint a munkámban a legnagyobb lépést, egy teljesen új és mérhetetlenül nagy transzformációs erővel bíró belső folyamatot A Csodák Tanítása hozta el. A valódi Szeretet tulajdonképpen az egység állapota: nem válogat, mindenki természetes módon belefér. A valódi szeretet állapotában annyira nyitottak, „kitágultak” vagyunk, hogy az egész Mindenség részei vagyunk és az egész mindenség a mi részünk. Mindenkivel egynek érezzük magunkat, mindenkit ragyogónak látunk és szívünkben „megölelünk”. Leírhatatlanul csodálatos, felemelő, megemelő érzés.

 A belső munkáról

A belső munka során mindenki teljes mértékben egyéni, személyre szabott módon halad minden szempontból. 

Dolgozhatunk „csak” családállítással mind csoportos, mind egyéni formában. S építhetjük a belső munkát A Csodák Tanítására, mindazoknak, akik erre nyitottak. A Csodák Tanítása útján leghatékonyabban úgy tudunk haladni, ha használjuk a családállítást mint keretmódszert arra, hogy meg is tapasztalhassuk mindazokat a minőségeket, amikről A Csodák Tanítása tanít minket.

 

A családállításról 

A családállítás egy mérhetetlenül gyors módszer a belső gátjaink felszabadítására. Traumáink, sebeink és az ezekből született önkorlátozó hiteink olyanok akár a zsákok, amiket folyton magunkkal cipelünk, nem tehetünk le egy percre sem, minden pillanatban a terhük alatt kell cselekednünk, megnyilvánulnunk, s amennyire tudunk, jól éreznünk magunkat az életünkben. Ez gyakorlatilag lehetetlen. A családállítás egy különösen hatékony és mérhetetlenül gyorsan ható módszer a belső sebek, gátak és traumák feloldására, és valódi önmagunk felszabadítására. A családállítás gyengéden vezet végig minket a belső úton. Mindig csak azok a feldolgozandó ügyek jelennek meg az állításban, amiknek a feloldására, transzformálására már készen állunk.

A családállítás segítségével mind a generációkból „örökölt”, mind pedig a saját életünkben „gyűjtött” traumák feloldása lehetővé válik. Minden állítás olyan, mintha levágnánk magunkról egy – vagy olykor akár több – korábban mindig magunkkal cipelt zsákot. Egyre könnyebbek, egyre szabadabbak leszünk. S egyre inkább felsejlik önmaguk számára is, hogy akiknek eddig hittük magunkat az csak a traumák terhe, nyomása és befolyásoló hatása alatti énünk volt, valójában sokkal örömtelibbek, harmonikusabbak, energikusabbak vagyunk. Ahogy haladunk a belső úton – és egyre több zsákot vágunk le – egyre inkább megtapasztaljuk ezt a valódi, jelentősen tisztább, önfeledtebb, spontánabb, és boldogabb önmagunkat.

 

A Csodák tanításáról

A Csodák Tanítása elvezet minket a mélyebb, valódi önmagunkhoz. Ahhoz a „részünkhöz”, ami egy a Mindenséggel. Ahhoz a részünkhöz, ami csak Szeretet, ami tiszta, ragyogó és boldog. 

Amikor elkezdjük élni ezt a mélyebb önmagunkat, fokról-fokra egyre inkább megtapasztalhatjuk az Öröm, az áradó Szeretet, s az Egység olyan felemelő és mindent felülíró érzését, amit korábban még elképzelni sem voltunk soha képesek.

S ahogy haladunk előre az úton, képesek leszünk egyre inkább meglátni a többi emberben is ugyanezt a tiszta, sugárzó, csak-Szeretet, mélyen lakozó valódi lényét.

 

A Csodák Tanítása útján két módon, párhuzamosan haladva történik a belső munka. Sokat beszélünk A Csodák Tanításáról, s használjuk a családállítást, mint keretmódszert arra, hogy meg is tapasztalhassuk mindazokat a minőségeket, amikről A Csodák Tanítása ír. Másrészt lényegi része a belő munkának az is, hogy oldjuk a különböző életkorokban átélt traumákat, amelyek azóta is blokkolják az életünket; felszabadítjuk a tudatot a negatív, korlátozó hitek alól, amiket magunkról és az élet különböző aspektusairól alakítottunk ki legtöbbször tudat alatt; s lépésről-lépésre feloldjuk a  gátakat, amik akadályoznak még bennünket abban, hogy megéljük a belső békénket, boldogságunkat, s valódi, fénylő lényünket.

A Csodák Tanítása előadásokon  A Csodák Tanítása egy-egy témájáról beszélünk mélyrehatóan és részletesen. Közben, végig az előadás során lehetőség van arra, hogy feltegyétek a Bennetek lévő kérdéseket. Az előadásokon – az idő rövidsége miatt – sajnos nem tud mindenki a témával kapcsolatban személyre szabott állítást kapni, de lehetőség nyílik egy vagy két állítás megtapasztalására, ami különösen fontos annak érdekében, hogy ne csak a mentális síkon próbáljuk megérteni, hanem meg is tapasztalhassuk mindazokat a minőségeket, amikről A Csodák Tanítása ír.

Az egy-, illetve kétnapos találkozások alkalmával A Csodák Tanítása egy-egy témájának mély feldolgozásán, s a témával kapcsolatos konkrét traumák feloldásán fogunk dolgozni. Ezeken az alkalmakon is sokat beszélünk magáról A Csodák Tanításáról, s ezen túl mindenki személyre szabott  módon tud dolgozni a saját, speciális témájával.

Vörösváry Enikő